Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8

Тип навчального закладу: Інститут
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 7290 до 8380
Форма навчання: денна, заочна, денна та заочна із скороченим терміном підготовки, перепідготовка (друга вища освіта), підвищення кваліфікації
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Кількість студентів: 6000
Місто: Чернівці
Рейтинг університетів “Webometrics” (2014): 19 місце

 

Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ – додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Загальна інформація

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету – один із найпрестижніших вищих навчальних закладів Буковини, який будує свою роботу на сучасних європейських стандартах, зберігаючи надбання та традиції нашої освіти.

Чернівецький торговельно-економічний інститут є державним закладом Міністерства освіти і науки України ІV рівня акредитації, має відповідні ліцензії на право здійснення освітянської діяльності з присвоєнням випускникам вищої та другої вищої освіти і наданням відповідної кваліфікації.

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету є одним із наукових і навчальних центрів західного регіону України з підготовки дипломованих спеціалістів для торгівлі, фінансових установ і банків, органів державного казначейства, маркетингових служб, готельних та туристичних комплексів, підприємств ресторанного бізнесу, міжнародних організацій.

Навчально-наукову роботу в Чернівецькому торговельно-економічному інституті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький персонал: доктори та кандидати наук, професори, доценти, досвідчені працівники державних органів та підприємницьких структур.

В Чернівецькому торговельно-економічному інституті працюють такі факультети:

  • факультет торговельного підприємництва та міжнародної економіки,
  • факультет менеджменту, туризму та ресторанного господарства,
  • фінансово-економічний факультет,
  • обліково-економічний факультет.
Наукова робота Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

В Чернівецькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету створено всі умови для студентської наукової роботи.

На кафедрах створені і активно діють наукові гуртки, студенти беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедр, різноманітних олімпіадах, наукових конференціях та конкурсах студентських наукових робіт.

Кращі наукові роботи студентів публікуються у збірнику студентських наукових праць Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, який виходить двічі на рік.

Щороку на базі Чернівецького торговельно-економічного інституту організовуються всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції, як для студентів, так і для професорсько-викладацького складу.

Вони збирають чимало учасників не лише з України, але і з-за кордону: Росії, Польщі, Румунії, Молдови, Словаччини, Латвії, Болгарії, Білорусі, Казахстану, Франції та ін.

 

58002 м.Чернiвцi,
Центральна площа, 7
Тел: (0372) 51-11-58,
(0372) 52-83-50
Тел/факс: (0372) 52-21-12

E-mail:
main@chtei-knteu.cv.ua


Курс валют